Bog je obećao da će te blagosloviti!
9. decembar četvrtak

„Gospod, tvoj Bog, blagosloviće te kao što je obećao.“ 5. Mojsijeva 15:6 (SSP)


Ponekad te život toliko slomi da ti odustaneš od nadanja i verovanja da će ikada nešto dobro da ti se dogodi. Ako se danas tako osećaš, pročitaj sledeće reči: „Jer ja znam misli koje mislim za vas, govori Gospod, misli dobre...da vam dam posledak kakav čekate.“ (Jeremija 29:11, Daničić)

Bog ima dobar plan za svakog od nas, ali neće ga svi iskusiti. Zašto? Dva razloga:
1) Mi ne shvatamo da imamo prava i privilegije. Mi verujemo da Bog može da nas spasi i da nas odvede na nebo kada umremo, ali ne mislimo da On može učiniti bilo šta vezano za našu prošlost, sadašnjost ili budućnost.

2) Mi živimo daleko ispod nivoa koji je On želeo jer sebe vidimo u pogrešnom svetlu. Verujemo da On može da blagoslovi svakoga, osim nas, jer mi nismo dostojni toga. Bog te je obukao u Hristovu pravednost, zato si ti dostojan u Njegovim očima i On ima planove da te „blagoslovi kao što je obećao“.

U biblijskim vremenima, kada bi novi kralj zauzeo tron, on bi se postarao da prethodni kralj i njegova porodica budu ubijeni, tako da se niko ne bi podigao protiv njega. Zato je Mefivostej, Saulov unuk, u strahu pobegao u pustinju kada je David zamenio cara Saula. Ali David je bio drugačija vrsta kralja. Umesto da traži da istrebi porodicu svog prethodnika, on je pitao: „Da li je ostao iko od Saulove porodice s kim bih mogao da postupim milostivo zbog Jonatana?“ (2. Samuilova 9:1, SSP)

Pitaš se: „Zašto bi Bog mene blagoslovio?“ Odgovor je jednostavan, ali jasan: zbog Hrista!