Molitva u skladu sa Božjom voljom
27. novembar subota

„Ne dobijate, jer iz rđavih pobuda molite.“ Jakov 4:3 (SSP)

 

Kada se moliš za spasenje svojih bližnjih,  nikad ne treba da se pitaš da li je to Božija volja. Njegova volja je jasno objavljena u Svetom pismu: „Bog...želi da se svi ljudi spasu i da dođu do spoznanja istine.“ (1. Timoteju 2:3-4, SSP).
Međutim, kada se moliš za stvari koje nisu direktno obećane u Svetom pismu,  treba da kažeš: „Ako je to Tvoja volja.“ Zašto? Jer Biblija kaže: „Molite, ali ne dobijate, jer iz rđavih pobuda molite.“

Nekad je nama teško da prihvatimo ovu istinu jer smo ubeđeni da su naše molbe opravdane. Ali ako tvoje srce nije čisto prema Bogu i tvoja volja nije usklađena sa Njegovom, tvoji motivi za molitvu mogu biti uprljani sebičnošću. Jovan kaže: „Ovo je pouzdanje koje imamo u njega: On nas sluša štogod da zatražimo po njegovoj volji. A ako znamo da nas sluša što god zatražimo, onda znamo da već imamo ono što smo tražili od njega.“ (1. Jovanova 5:14-15, NSP)

Kada se moliš za nešto za šta nisi siguran da je u skladu sa Božjim naumom, treba da moliš: „Ako je to Tvoja volja.“ To ne znači da si ti slab u veri kada se moliš: „Gospode, ja želim ovu stvar – ako je to Tvoja volja, ako je u skladu sa Tvojim planom, ako je to Tvoje najbolje za mene i ako je u skladu sa Tvojim tajmingom.“ Pavle kaže: „Sada vidimo nejasno...sada znam nepotpuno.“ (1. Korinćanima 13:12, NSP)

Mi vidimo samo deo slike, ali Bog ima kompletno znanje od početka do kraja neke situacije. Zato se moli u veri i pouzdaj se u Boga za prave rezultate.