Pokazivanje Božje blagodati (1)
12. januar sreda

„Zamolila bi ga, i on bi ti dao žive vode.“ Jovan 4:10 (SSP)

Kada je žena na izvoru ponudila Isusu vodu za piće, On je odgovorio: „Kada bi znala Božiji dar...i ko je onaj koji ti kaže: „Daj mi da pijem“, zamolila bi ga i on bi ti dao žive vode.“ Isus je redovno pokazivao milost prema ljudima koji su je najmanje zasluživali i ova žena nije bila izuzetak. Kako ti stojiš u pokazivanju Božje blagodati prema drugima? Da li si velikodušan ili si odlučio da je oskudno deliš? Džon Voker kaže: „Blagodat dozvoljava ljudima da naprave izbor...ona je slobodna...živa...neopterećena krivicom ili sramotom.

Ona kaže: „Znam sve o tebi i još uvek te volim“...Većina nas, iskreno govoreći, ponaša se kao da je Bog škrt sa Njegovom blagodaću. Mi se plašimo Njegove kazne... mislimo da je On kao dežurni nastavnik u školi koji hoda hodnikom, zapisuje imena...ali Bog već zna ko je šta uradio i koga treba okriviti, a ipak nas voli. Njegov cilj je da nas iskupi, a ne da nas drži na udici zbog naših greha. Na žalost, mnogo hrišćana svoje živote živi kao da smo još uvek na udici...zbog toga mi sve ostale moramo da držimo na udici.

Mi koristimo telesno oružje – sarkastične komentare, besne poglede – kako bi naterali ljude da se poprave i žive ispravno. Za razliku od toga, kada je žena sa izvora otišla nazad u svoje selo, ona je rekla: „Dođite da vidite čoveka koji mi je rekao sve što sam učinila.“ (Jovan 4:29, SSP) Ništa nije bilo skriveno od Isusa, a ipak On je komunicirao na takav način da se ona osećala voljeno i prihvaćeno. To je Božja blagodat!“