Istina o stvaranju (5)
13. maj petak

„Tada Bog reče: ’Neka zemlja iznedri živa bića prema njihovim vrstama.’“ 1. Mojsijeva 1:24 (SSP)

Prilikom stvaranja Bog je rekao: „Neka zemlja iznedri živa bića prema njihovim vrstama.“ A, „Kada je Bog stvorio čoveka, načinio ga je sličnog sebi...Kada je Adam imao 130 godina, rodio mu se sin sličan njemu.“ (1. Mojsijeva 5:1, 3; SSP) Drugim rečima, čovek nije samo još jedna životinja u lancu evolucije. „Mikroevolucija“ naučava varijacije unutar različitih vrsta. Na primer, postoje različite vrste ptica, itd. Ali ne postoji naučni dokaz koji podržava „makroevoluciju“ – gde se jedna vrsta živih bića razvija u drugu.

Govoreći o stvaranju, dr Derek Princ je napisao: „Ja sam dovoljno prostodušan da verujem da se ono dogodilo onako kako Biblija to opisuje. Bio sam devet godina profesor na najvećem britanskom univerzitetu [Kembridž]. Imam različite diplome i akademska priznanja i mislim da sam na mnogo načina intelektualno sofisticirana osoba, ali se uopšte ne osećam intelektualno inferiorno kada kažem da verujem u biblijski zapis o stvaranju.

Pre nego što sam počeo da verujem Bibliji, proučavao sam mnoge druge pokušaje da se objasni čovekovo poreklo i otkrio da su svi oni nezadovoljavajući, a u mnogim slučajevima i kontradiktorni sami sebi. Ja sam Bibliju počeo da proučavam kao profesionalni filozof, a ne kao vernik, i sam za sebe prokomentarisao: „Sigurno ne može biti apsurdnija od nekih drugih objašnjenja koje sam čuo.“ Na moje iznenađenje, otkrio sam da ona ima odgovore.“ Da li tražiš odgovore za svoje životne probleme? Ili smernice za svoju budućnost? Čitaj svoju Bibliju i živi u skladu sa njenim poukama!