POSTANI PROVODNIK
1. jun četvrtak

„U svemu ćete se obogatiti.“ 2. Korinćanima 9:11 (SSP)

Zamisli koliko smešno bi bilo kada bi neka električna kompanija proizvela struju, a onda je samo čuvali za sebe. Njeni potrošači bi bili u mraku, a kompanija bi ubrzo ostala bez posla! Isti princip važi i za naše finansije. „Bog voli radosnog davaoca. A Bog može na vas da izlije obilje svake milosti, da u svemu uvek imate svega dovoljno za sebe i još da vam preostane za svako dobro delo... u svemu ćete se obogatiti za svaku darežljivost.“ (st. 7-8, 11, SSP) Neki ljudi odbija- ju da daju drugima zato što su pohlepni, ali u većini slučajeva to nije razlog. Činjenica je da smo mi zabrinuti da ako se mi ne pobrinemo za svoje lične potrebe, možda se niko neće ni pobrinuti za njih. Ali takvo razmišljanje nema smisla. To je isto kao kada bi zemljoradnik odbijao da poseje svoju sledeću setvu jer se plaši da se odvoji od svog semenja.

Biblija kaže: „Poštuj Gospoda imanjem svojim i prvinama svih prinosa.“ (Priče Solomonove 3:9, Milin) Da li je to zbog toga što je On siromašan i to mu je potrebno? Nije! On želi da mi sejemo u Njegovo carstvo da bi 1) Njegovo delo i Njegova volja mogli da se ostvare na zemlji i

ti imao šta da požanješ onda kada ti je potrebno. Isus je rekao: „Tražite prvo Carstvo Božije i njegovu pravednost, a sve ovo će vam se dodati.“ (Matej 6:33, NSP) Kada postaneš provodnik Božjeg carstva ti ćeš biti blagosloven na svaki način. Zapravo, kada svoje finansije posmatraš iz biblijske perspektive, stvar koje se treba plašiti nije previše davanja već premalo sejanja!