Da li si danas pod pritiskom?
24. jun petak

„Kušanje vaše vere izgrađuje istrajnost.“ Jakov 1:3 (NSP)

Potrebno je puno vremena i neverovatna količina pritiska da se bezvredan komad uglja pretvori u vredan dijamant. Zato Jakov piše: „Braćo moja, smatrajte za čistu radost kad god vas zadese svakojaka iskušenja, znajući da kušanje vaše vere izgrađuje istrajnost. Istrajnost, pak, neka se pokaže savršenom, da biste vi bili savršeni i potpuni i bez ikakvog nedostatka.“ (st. 2-4, NSP) Kada jednom shvatiš tu biblijsku istinu, svaki put kada tvoj život bude prekinut problemima ili okolnostima koje nisi očekivao, ti ćeš u svemu tome početi da vidiš Božju ruku na delu.

Činjenica je da se ti trenutno nalaziš u nekom iskušenju, ili upravo izlaziš iz njega ili si na putu ka sledećem. Jakov govori o „svakojakim iskušenjima“ (st. 2, NSP), koja mogu da se pojave u svakom mogućem obliku. Kao pisma koja nalaziš u svom sandučetu, neka su jednostavno adresirana na „Stanara“. Vil Rodžers je jednom pročitao naslov u novinama „Nevini posmatrač upucan u Njujorku.“ On se našalio: „Baš čudno? Sve što je potrebno da budeš upucan u Njujorku je da budeš nevin i posmatrač!“ Tako je i sa životnim iskušenjima. Samo stoj i ona će te pre ili kasnije zadesiti. Ali ostaje činjenica da je nevolja potrebna za stvaranje duhovne zrelosti.

Ona ne može da dođe ni na jedan drugi način. Isus je rekao: „U svetu ćete imati nevolju, ali vi budite hrabri; ja sam pobedio svet.“ (Jovan 16:33, NSP) Isus je bio pobednik, i pošto On danas živi u tebi, i ti možeš da budeš pobednik.