Duhovni rast je grupni projekat
9. decembar petak

„Idemo u Dom Gospodnji!“ Psalmi 122:1 (NSP)

Psalmista je rekao: „Obradovao sam se kada su mi rekli: „Idemo u Dom Gospodnji!““ Da li se i ti osećaš tako u vezi Božjeg doma? I ako ne, zašto ne?

Pavle piše: „Niste više stranci ni došljaci, nego sugrađani svetih i članovi Božije porodice. Nazidani ste na temelju koji su položili apostoli i proroci, a ugaoni kamen je sâm Hristos Isus.

Na njemu je cela zgrada sastavljena i izrasta u sveti hram u Gospodu. Njegovim posredstvom ste i vi ugrađeni u zgradu u kojoj Bog prebiva svojim Duhom.“ (Efescima 2:19:22, NSP) Postoje periodi kada treba da budeš nasamo sa Bogom u molitvi.

Postoje periodi kada ćeš pronaći odgovore koje tražiš jedino kada si sa Božjim narodom. Kada se oni koji su ispunjeni Svetim Duhom okupe zbog slavljenja, naučavanja, ohrabrenja i služenja, Bog se manifestuje na silan način. Ti duhovno rasteš kada doživljavaš Njegovu prisutnost, slušaš Njegovu reč i imaš zajedništvo sa braćom i sestrama u Hristu.

Svaki put kada se sretneš sa drugim članovima Hristovog tela, to te iznova podseća da se nalaziš na pobedničkoj strani. Teško je to slaviti kada si sam. Kada imaš nešto što zaslužuje proslavu ti obično okupiš ljude kako bi sa njima podelio svoju radost, zar ne?

Isus je toliko oduševljen svojom pobedom na krstu, da nas svake nedelje poziva da se okupimo i proslavimo ono što je On postigao za nas. A slavljenje je , kao i duhovni rast,  grupni projekat.