KAKO BITI PLODONOSAN (3)
31. mart petak

„Budite u Njemu čvrsto ukorenjeni i na Njemu nazidani.“ Kološanima 2:7 (SSP)

Pavle piše sledeće: „Kako ste prihvatili Hrista Isusa, Gospoda, tako i živite u Njemu. Budite u Njemu čvrsto ukorenjeni i na Njemu nazidani, ojačani u veri, kao što ste poučeni, i obilujte zah- valjivanjem. Pazite da vas neko ne zarobi mudrovanjem i praznim pričama zasnovanim na ljuds- kom predanju, na stihijama sveta, a ne na Hristu... Vi imate punoću u Njemu“ (st. 6-8, 10, SSP). Ako ikada posetite pustinju u Arizoni, otkrićete da je ona puna sa raznoraznom vegetacijom.

Njen kontrast je fascinantan. Osušeni, krti loptasti korov leti na sve strane. Zašto? Zato što nema korenje. Za razliku od njega, saguaro kaktus cveta čak i na temperaturi od 55 stepeni. Zašto? Zato što se njegovo korenje širi u svim pravcima u dužini od 15 do 18 metara. Ti moraš da imaš duboko duhovno korenje ukoliko želiš da preživiš „sušne periode“ u životu. Svako može da preživi jedan ili dva sušna dana, ali šta je sa dugotrajnim sezonama stresa, tuge, nedostataka, bolesti i nevolja?

Na čemu god je tvoj život ukorenjen iz toga ćeš crpeti svoju snagu. Psalmista je napisao sledeće: „On uživa u Zakonu Gospodnjem i o njegovom Zakonu dan i noć razmišlja. On je kao drvo zasađeno pokraj voda tekućih koje u pravo vreme donosi svoj rod i lišće mu nikad ne vene. Sve što čini, dobro mu uspeva. A opaki nisu takvi – oni su kao pleva koju raznosi vetar.“ (Psalmi 1:2-4, SSP) Moli se: „Gospode, ukoreni me duboko u sebi.“