ISPRAVNO ZAPOČNI SVOJ DAN
19. novembar nedelja

„Avram...je stajao pred Gospodom.“ 1. Mojsijeva 19:27 (NSP)

Avram je bio poznat kao „prijatelj Božiji“ (Jakov 2:23, NSP). Kakva čast! Ali tajnu njegove  veličine je lako prevideti: „Rano sledećeg jutra, Avram ustane i vrati se na mesto gde je stajao pred Gospodom.“ On je svoj dan započinjao sa Bogom. A ti? Način na koji započinješ svoj dan  određuje atmosferu tvog dana. Zato pokušaj ovo: sutra prvo provedi nekoliko minuta sa Bogom  i pređi preko svojih planova za taj dan. Dok ih posmatraš, zbog nekih ćeš biti uznemiren. Samo  ih predaj Njemu.

 Možda ćeš uočiti određen problem zbog koga si zabrinut. Zatraži mudrost od Njega. Biblija  kaže da će ti je On rado dati (vidi Jakov 1:5). Ukoliko ti On ne da trenutan odgovor, shvati da je to  zato što On želi da mu veruješ. On ima nešto u planu, nešto na šta nisi ni pomislio. Puno nas svoj  dan započinje u brigama, žurbi, strahu i pod pritiskom. Ali ti ne moraš. Ti ćeš svakako započeti  svoj dan; zašto ga ne bi započeo sa Bogom? Ti ćeš svakako imati prve misli ujutro, zašto onda  da te misli ne pripadaju Bogu pred kim sve naše brige beže? Kada imaš loš dan, zastani i upitaj  se: „Da li sam ovaj dan započeo sa Bogom ili sam zaboravio da Ga uključim?“ Evo dva stiha  iz Svetog pisma o kojima treba da razmisliš: „Svakog jutra svoje molbe polažem pred tebe i  čekam.“ (Psalmi 5:3, SSP) „Svakog jutra svojom ljubavlju nas nasiti, da svih svojih dana kličemo  i radujemo se.“ (Psalmi 90:14, SSP)