TI MOŽEŠ DA IZABEREŠ ŠTA OSTAVLJAŠ IZA SEBE
21. novembar utorak

„Josija je...činio ono što je pravo...ne skrećući ni nadesno ni nalevo.“ 2. Dnevnika 34:1-2 (Milin)

Kada je Josija postao kralj, on je očistio Izrael od idolopoklonstva i počeo sa obnovom hrama.  Tada su sveštenici pronašli davno izgubljene svitke koji su sadržali Božju reč. Kada je Josija čuo  šta piše u njima, on je bio duboko dotaknut kada je shvatio da je njegov narod odlutao daleko  od Boga. Pa je zato poslao poruku proročici Oldi i pitao šta će biti sa narodom. Ona mu je rekla  da zato što se pokajao kada je čuo Božju reč, njegov narod će biti pošteđen za vreme njegovog  života (vidi st. 14-27). Cela generacija je primila blagodat zbog integriteta jednog čoveka. A taj  jedan čovek je trebalo puno toga da savlada. 

Josijin deda, Manasija, bio je kao Hitler Starog zaveta. „Manasija je prolio veoma mnogo  nevine krvi od jednog kraja Jerusalima do drugog“ (2. Kraljevima 21:16, NSP). A Josijin otac je  umro od ruku svojih sopstvenih oficira. Na njegovom nadgrobnom spomeniku je najverovatnije  pisalo „On je činio ono što je pogrešno“. Josija je imao samo osam godina kada je došao na tron.  On je odmah izabrao pravednost i celog svog života nije prestao da čini ono što je ispravno. U čemu je poenta? Ti ne možeš da izabereš svoje roditelje, ali možeš da izabereš svoje uzore.

Ne možeš da promeniš svoju prošlost, ali možeš da se podigneš iznad nje. Tvoji roditelji su  ti dali tvoj DNK, ali Isus će ti dati novi početak. „Ugledajte se, dakle, na Boga, pošto ste njegova  voljena deca.“ (Efescima 5:1, NSP) Tvoja prošlost ne mora da bude tvoj zatvor. Ti imaš reč u  svom životu, ti imaš glas u svojoj sudbini i ti možeš izabrati put kojim ćeš ići. Zato napravi pravi  izbor, i jednog dana – u generacijama koje dolaze – drugi će zahvaljivati Bogu za tvoje zaveštanje.