KAKO POBEDITI OBESHRABRENJE (2)
30. novembar četvrtak

„Biće mu šta god reče.“ Marko 11:23 (V. K.)

Da pobediš obeshrabrenje, trebalo bi da uradiš dve stvari: 

1) Govori prave reči. Jedan od glavnih uzroka obeshrabrenja je negativni razgovor sa samim  sobom. Doktor Martin Lojd-Džons, jedan od najboljih britanskih doktora za srce, u svojoj knjizi  „Duhovna depresija“, piše: „Najveći deo tvog životnog nezadovoljstva je rezultat činjenice da slušaš  samog sebe umesto da govoriš samom sebi.“ Time on želi da kaže da mi dopuštamo negativnim  porukama iz naše prošlosti da utiču na naše razmišljanje umesto da aktivno govorimo sami sebi  dobre stvari koje će nam pomoći da pozitivnije razmišljamo (vidi Filipljanima 4:8). Isus je rekao:  „Jer vam zaista kažem: ako ko reče gori ovoj [problemu]: Digni se i baci se u more, i ne posumnja  u srcu svom, nego uzveruje da će biti kao što govori: biće mu šta god reče.“ (Marko 11:23, V. K.)  Reči su moćne. One mogu da pojačaju tvoje strahove ili da ojačaju tvoju veru. Odluka je na tebi.

 2) Imaj prava očekivanja. Sveštenik Džejms Volas Hamilton je jednom primetio: „Život svake  osobe je dnevnik u kome ona planira da napiše jednu priču, a primorana je da napiše neku  drugu.“ Da li je ova izjava tačna u tvom ličnom iskustvu? Veoma često, život se pretvori u nešto  drugačije od onog što si planirao. Ali evo dobre vesti: priča koju pišeš zapravo može biti bolja  od one koju si zamislio – ali moraš da imaš ispravna očekivanja. Bil i Glorija Gejter su napisali  ohrabrujuće stihove: „Očekujem neizbežnu, natprirodnu Božju intervenciju. Očekujem čudo!“ Šta  ti očekuješ? Pre nego što odgovoriš na to pitanje uzmi Bibliju i vidi šta ti je Bog obećao – a onda  to prisvoji za sebe!