Pokaži malo entuzijazma!
10. avgust sreda

„Da rasplamsaš dar koji ti je Bog dao.“ 2. Timoteju 1:6 (NSP)

Ako ne očuvaš svoj entuzijazam, život može da te iscrpi. Posao koji ti je ranije predstavljao izazov može postati monoton, odnos koji te je uzbuđivao može postati dosadan, i svakodnevni hod sa Bogom koji te je ranije inspirisao može postati puko izvršavanje obaveza.

Reč „entuzijazam“ potiče od grčke reči koja znači „opsednut ili inspirisan Bogom“. Ali kako da ostaneš inspirisan? Kao što su Izraelci svakog jutra skupljali svežu manu, tebi je potrebna dnevna infuzija Božje reči i Božjeg Duha. Pavle je izazvao hrišćane u Rimu: „Gorljivi u duhu, služite Gospodu.“ (Rimljanima 12:11, NSP)

A i hrišćane u Galatiji: „Dobro je da budete revnosni, ali za dobre stvari.“ (Galatima 4:18, NSP) Zato umesto da se žališ na sve stvari koje ti se ne sviđaju, shvati da Božja prisutnost i sila žive unutar tebe i stavi osmeh na svoje lice i snažno iskorači. Seti se kome kraljevstvu pripadaš. Božjem! Autor Šeldon Vanauken kaže: „Najbolji argument za hrišćanstvo su hrišćani: njihova radost, njihova sigurnost, njihova kompletnost.

Ali najjači argument protiv hrišćanstva su takođe hrišćani – kada su namršteni...bez radosti...samopravedni...samozadovoljni...uskogrudni i represivni.“ Hrišćanski život ne treba da bude put ka grobu sa ciljem da tamo bezbedno stignemo u dobro očuvanom telu.

Već trka ka cilju, gde ćemo biti potpuno angažovani i ispunjeni i glasno izjaviti: „Vau! Kakvo putovanje!“ David nam govori da ga je Bog izvukao iz jame očaja, postavio njegove noge na čvrsto tlo i dao mu novu pesmu (vidi Psalmi 40:1-3). Zar nije On uradio to isto i za tebe? Zato pokaži malo entuzijazma!