Vernost, ne slava
27. jun ponedeljak

„I što god da činite rečju ili delom, sve činite u ime Gospoda Isusa, zahvaljujući Bogu.“ Kološanima 3:17 (SSP)

Kada se radi o služenju Bogu, i ljudima, odluči u svom srcu da ćeš biti veran umesto da ćeš pokušavati da budeš slavan. Biblija kaže da unapređenje dolazi od Boga (vidi Psalmi 75:6) zato nemoj pokušavati da promovišeš samog sebe. Jedna od najgorih stvari u životu jeste da budeš na poziciji za koju nikada nisi pozvan i za čije ispunjenje si loše obučen.

Džoš Mekdauel, koji je govorio pred milionima studenata širom sveta i napisao brojne knjige,  započeo je svoju životnu službu Hristu na skroman način. Njegov prvi radni zadatak u sedištu velike hrišćanske službe koja radi sa mladima bio je čišćenje poda na glavnom ulazu. On nije imao sastanke sa vođama različitih službi, on je bio zauzet ribanjem prljavštine sa njihovih cipela. Džošov uvod u službu je bio jednak radu momaka u Starom zavetu koji su nosili kočiće od šatora od sastanka kada su ga premeštali iz mesta u mesto. To nije baš vrhunska pozicija! Bez ispravnog stava prema motivaciji za službu, lako se možemo osetiti uvređeno kada dobijemo zadatak koji smatramo da je ispod nas.

Kako da ostanemo motivisani da i dalje služimo Bogu? Tako što ćemo se podsetiti obećanja da ćemo jednog dana požnjeti ono što sejemo (vidi Galatima 6:7). Bog je obećao da će jednog dana, kada Hrist sedne da sudi, nagraditi našu vernu službu. Zato, ako te je On pozvao da mu služiš tako što ćeš služiti drugima, pazi da tvoje srce bude fokusirano na vernost, a ne na ponos zbog nekog položaja. Živi u skladu sa ovim biblijskim stihom: „I sve što god činite rečju ili delom, sve činite u ime Gospoda Isusa, zahvaljujući Bogu kroz njega.“ (Kološanima 3:17, Čarnić).