Umiri se – Bog je još uvek u kontroli!
29. januar nedelja

„Božiji mir...čuvaće vaše srce i vaše misli.“ Filipljanima 4:7 (SSP)

Majci Terezi se pripisuje sledeća izreka: „Znam da mi Bog neće dati ništa sa čim ne mogu da se 
nosim. Samo poželim da nije imao toliko puno poverenja u mene!“ Da li se danas tako osećaš? 
Kao da ima previše posla kojeg treba uraditi, a premalo tebe ko treba da ga uradi? Neka 
trinaesti stih petnaestog poglavlja poslanice Rimljanima, profiltrira tvoj um: „Bog nade neka vas 
ispuni svakom radošću i mirom u veri, da silom Svetoga Duha imate nade u izobilju.“ (SSP) Ako 
ostanemo ispunjeni silom Svetoga Duha onda možemo imati mir usred nezgodne situacije? 
Kako to da uradiš? Tako što ćeš razviti duhovnu glad i dozvoliti Bogu da te ispuni. On ti može 
dati osećaj vedrine kada si okružen stresom.
Zato, ako si danas zatrpan preko glave, ovako se moli: „Oče, rekao si da ni jedno oružje skovano 
protiv mene neće biti uspešno (vidi Isaija 54:17). Ja ne mogu da sprečim formiranje 
neprijateljskog oružja, ali znam da ćeš Ti sprečiti da me ona pobede. Rekao si da ako zatražim 
bilo šta što je po tvojoj volji, da ćeš odgovoriti na moju molbu (vidi 1. Jovanova 5:14-15). Rekao 
si kada živim u poslušnosti, da ću biti blagosloven kada dolazim i kada odlazim, kada ležim i kada 
ustajem (vidi 5. Mojsijeva 28:6; Psalmi 1:2, 3:5). Rekao si da sve svoje brige predam Tebi i da ćeš
se ti postarati za mene (vidi 1. Petrova 5:7). Zato ti ih sada dajem! Danas se držim Tvojih 
obećanja. Ti si to rekao! Ja verujem u to! I to je dovoljno! Amin.“