Učimo od Mojsija (3)
26. januar sreda

„Jer je svoj pogled upro u nagradu.“ Jevrejima 11:26 (SSP)

Treće: moraš da odrediš svoje prioritete.  
„Nemilost u koju je pao radi Hrista smatrao je većim bogatstvom od egipatskog blaga, jer je svoj pogled upro u nagradu.“ Veći deo svetskog blaga toga doba se nalazio u Egiptu. Tako da je Mojsije već imao ono što većina ljudi provede ceo svoj život pokušavajući da dobije: popularnost , zadovoljstvo i bogatstvo. Ipak, Bog ga je upitao da uradi nešto što je bilo važnije – i on je to uradio. To je bila stvar prioriteta. Mojsije je lako mogao da razmišlja ovako: „Situacija sa robljem je loša, zato ću ostati unutar sistema i raditi na njegovoj reformi.“ Većina nas želi da bude omiljena među drugima, ali popularnost ima jedan veliki problem: ona nikad ne traje.

Ti možeš biti glavna faca na fakultetu neko vreme, ali kada se vratiš nekoliko godina nakon diplomiranja, verovatno ćeš otkriti da niko više ne misli da si nešto posebno. Tu su i zadovoljstva. Da li je zadovoljstvo loše? Ono samo po sebi nije loše osim ako je to nešto grešno. Tu je i bogatstvo. I ništa nema loše u materijalnom uspehu. Neki od najvećih ljudi u Bibliji su bili ekstremno bogati, uključujući Avrama i Solomona. Ali Isus je rekao: „Ničiji život ne zavisi od obilja njegovih dobara.“ (Luka 12:15, NSP) Na posletku, bogatstvo ne donosi radost.

Upitaj ljude koji ga imaju: „Koliko novca je potrebno da bi čovek bio srećan?“ Odgovor: „Još samo malo više!“ Novac treba da se koristi, a ne da se voli! Bog želi da mi koristimo stvari i da volimo ljude. Ali ako mi volimo stvari mi ćemo na kraju iskorišćavati ljude. Mojsije je imao ispravne prioritete. On materijalne stvari nije smatrao toliko vrednima jer je postojalo nešto mnogo važnije u njegovom životu, a to je, Božja volja!