Pokušaj da posmatraš ptice!
15. januar subota

„Pogledajte ptice.“ Matej 6:26 (SSP)

Možda ti se ne sviđa politička partija koja je trenutno na vlasti, ali ti se nalaziš u mnogo boljoj situaciji od jevrejskog naroda kome je Isus ovde govorio. Njihova zemlja je bila okupirana od strane Rimljana i oni su morali da im plaćaju ogromne poreze da bi ih održali na vlasti. Oni su živeli kao robovi pa su se zato mnogo brinuli. Onda se pojavio Isus i rekao: „Pogledajte ptice: ne seju i ne žanju i ne skupljaju žito u ambare, a ipak ih vaš nebeski Otac hrani. Zar vi niste mnogo vredniji od njih? Ko od vas, brinući se, može svom životu da doda i jedan jedini sat?“ (st. 26-27, SSP) Drugim rečima, ako se mnogo brineš – pokušaj da posmatraš ptice!

Ptice ne znaju odakle će doći njihov sledeći obrok, a ipak nikad nismo videli da neka od njih sedi na grani i ima napad panike. Zato evo jednog pitanja: „Zar ti nisi mnogo vredniji Bogu od njih?“ Jedan čovek koji je bio bez posla, potišten i zabrinut kako će prehraniti svoju porodicu je primetio neke ptice kako jedu tortu sa jagodama iz kante za smeće. Odjednom je shvatio – „Ako Bog može da hrani ptice sa tortom od jagoda, sigurno se  može postarati i za mene!“ Čak i ako se boriš sa lošom slikom o sebi i misliš da ne zaslužuješ da se neko brine o tebi, zar ti ipak nisi dragoceniji od ptice?

Zato pogledaj koliko dobro se tvoj nebeski Otac stara o njima i podseti samog sebe da će se On starati i za tebe. Ako ti zabrinutost krade radost tokom dana i san tokom noći, odluči da živiš po sledećem biblijskom stihu: „Svu svoju brigu prebacite na njega, jer on se brine o vama.“ (1. Petrova 5:7, SSP)