Kako hodati u Božjem blagoslovu (2)
22. jun sreda

„Vas je već očistila reč.“ Jovan 15:3 (NSP)

Tvoja nova priroda je programirana da želi da posluša Boga na isti način kao što je kalkulator programiran da računa brojeve. Kada ubaciš ispravne informacije, dobijaš ispravan odgovor. Kada svoju novu prirodu hraniš Božjom rečju, ona je dizajnirana da ti da ispravnu reakciju. Zato sotona pokušava da te drži zauzetim drugim stvarima kako ne bi proveo vreme čitajući svoju Bibliju. Njegov cilj je da budeš slab i nedelotvoran. Pavle piše: „Mi svi otkrivena lica održavamo slavu Gospodnju i preobražavamo se u istu sliku.“ (2. Korinćanima 3:18, Čarnić) Ogledalo jednostavno odražava. Što više vremena provedeš u Božjoj reči, toliko više počinješ da odražavaš Njegovo obličje.

Ali to se neće dogoditi kroz sporadično čitanje pojedinih stihova ili preletanje preko pasusa. Za to je neophodno svakodnevno obnavljanje tvoga uma sa Božjom rečju do tog nivoa kada se Sveti Duh poveže sa tvojim duhom i počne da proizvodi Hristoliki način života. Isus je rekao: „A vas je već očistila reč koju sam vam govorio. Ostanite u meni i ja ću ostati u vama. Kao što loza, sama od sebe, ne može da donosi rod ako ne ostane na čokotu, tako ni vi ne možete da donosite plod ako ne ostanete u meni.“ (Jovan 15:3-4, NSP)

Kada se neka hrana osuši na tanjiru, taj tanjir treba da „ostane“ potopljen u toploj, sapunjavoj vodi kako bi se sva prljavština uklonila. Zato ti treba da potopiš svoj um u Božju reč. To ne samo da uklanja užasan greh, već i čvrste, okorele, tvrdoglave stavove koji te sprečavaju da rasteš u blagodati.