Odgovori na velika pitanja (5)
22. septembar četvrtak

„Bez vere je nemoguće ugoditi Bogu.“ Jevrejima 11:6 (SSP)

Neki skeptici vole da kažu: „O kom „bogu“ vi govorite: Toru, Zevsu itd.?“ Poenta tog pitanja je – to su bili mitski bogovi, pa je tako i vaš. Ateisti su u pravu kada kažu da su ti bogovi bili mitovi. Ljude privlači idolopoklonstvo kao leptirice svetlost. Postoje milioni lažnih bogova.

Hinduizam ima njih oko 330 miliona. Ali postoji samo jedan tvorac, i to je Bog koji je sebe otkrio Mojsiju i dao nam svoj moralni zakon. To je Bog koji se otelotvorio u osobi Isusa Hrista, umro i vaskrsao za nas, i omogućio spasenje.

I to je Bog sa kojim ćeš morati da se suočiš na sudnjem danu. Reći ćeš: „Ja ne verujem u sudnji dan!“ Šta ako nisi u pravu? Drugi argument koji ateisti koriste je da oni ne mogu da dokažu da Bog ne postoji, isto kao što ti i ja ne možemo da dokažemo da ne postoje vile. To je lažno-intelektualan i snishodljiv način izjednačavanja vere u Boga sa verom u postojanje vila. Tačno je da ne možemo da opovrgnemo postojanje ni jednog ni drugog.

Međutim, kao što jedan propovednik piše: „Verovanje u postojanje vila nema nikakve posledice. Verovanje, a samim tim i poslušnost Bogu ima večne posledice.“ I to nepromenjive! Biblija kaže: „Svi ćemo stati pred Božiji sud. Zapisano je: ’Tako mi života, kaže Gospod, svako koleno će se saviti preda mnom i svaki jezik priznati Boga.’ Dakle, svako od nas će položiti račun Bogu.“ (Rimljanima 14:10-12, SSP) Danas, prihvati Isusa kao svog Spasitelja i srešćeš se jednog dana sa Bogom u miru.