Praktikuj samokontrolu
10. decembar subota

„Ne pokoravajte se njegovim željama.“ Rimljanima 6:12 (NSP)

Pavle piše: „Vi sebe smatrajte mrtvima grehu, a živima Bogu u Hristu Isusu...greh ne sme više carevati u vašim smrtnim telima; ne pokoravajte se njegovim željama. Ne predajte svoje udove da služe kao oruđe nepravde, nego predajte sebe Bogu.“ (st. 11-13, NSP)

Tvoje telo će te odvesti na pogrešan put ako mu to dozvoliš. To ne znači da je ono zlo, ali ima određene apetite koji su uvek spremni da reaguju na stimulanse iz okruženja, koji su svi veoma privlačni i prolazno zadovoljavaju.

Čak Svindol piše: „Život na zemlji nije ništa više nego jedan veliki niz trenutaka...i ja ne želim da moje svedočanstvo za Isusa Hrista bude uništeno samo jednim trenutkom ugađanja željama tela. Ja ne želim da jedan trenutak besa ili ponosa ili požude da baci senku moj celoživotni hod sa Gospodom. Iskreno, plašim se takve mogućnosti. I znaš šta? Želim da se plašim takve mogućnosti.

Kada prestanem da se plašim toga – ja sam u smrtnoj opasnosti.“ Kako onda da se nosiš sa svojim grešnim željama? Jedini način je da učiniš da Božja reč bude tvoj kodeks ponašanja i odbijaš da praviš kompromise. A ako ti je potreban uzor, od Isusa nećeš naći boljeg.

On je rekao: „Ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne samoga sebe.“ (Matej 16:24, SSP) Svakog dana, potraži priliku da se na neki mali način odrekneš samoga sebe. Iznenadićeš se koliko je to teško! Ali nagrada će doći kasnije kada treba da se odrekneš sebe u nekoj velikoj životnoj oblasti koja ima mnogo veće posledice.