„Samo kada bi“ zamka
25. novembar petak

„Ko pazi na vetar, ne seje.“ Propovednik 11:4 (SSP)

Autor Beti Mahalik kaže da smo u ovo vreme okruženi porukama koje viču: „Moj život bi bio savršen samo kada bi imao drugačiji posao...kuću...auto...nos...bračnog druga...račun u banci...(ti nastavi spisak).

Ili kada bi mogao da budem kao neka slavna ličnost čiji život izgleda skladan i savršen. Ove nedelje ja sam prestala da slušam poruku „moj život bi bio savršen kada“ i počela da slušam poruku „moj savršen život“. U čemu je razlika? U tri stvari:

  1. Živeti u sadašnjosti.
  2. Imati stav zahvalnosti.
  3. Raditi sa onim što je sada dostupno...Kada smo uhvaćeni u zamku „moj život bi bio savršen kada...“ mi gubimo dodir sa sadašnjošću i više ne možemo da praktikujemo zahvalnost.

Razmisli o sledećem: teško je biti zahvalan za ono što nemaš...a ono što nemaš se uvek nalazi negde tamo u budućnosti. Pogledaj oko sebe...da li imaš krov nad glavom i hranu za jelo? Nekoliko dobrih prijatelja ili bliskih ljudi? Onda ih ceni...Ti verovatno sediš i razmišljaš: „Da, ali želim više novca, bolje odnose, više vremena za putovanje, da budem mršaviji, srećniji ili nešto treće“...prestani da se fokusiraš na ono što nemaš i počni da se fokusiraš na ono što već imaš.“

Biblija kaže: „Ko pazi na vetar, ne seje; ko motri na oblake, ne žanje.“ Ako razmišljaš „savršenstvo ili ništa“, ti ćeš završiti sa praznim rukama. Činjenica da nas je Bog stvorio onakvim kakvi jesmo (vidi Efescima 2:10), znači da iako je ono najbolje uvek preporučljivo, niko od nas neće doći do savršenstva sa ove strane neba.

A to je u redu, jer nas je Hrist obukao u Svoju pravednost i učinio da imamo „punoću u Njemu“. (Kološanima 2:10, SSP)