Eman i Jedutun
28. januar subota

„Emana i Jedutuna...koji biše poimence imenovani da hvale Gospoda.“ 1. Dnevnika 16:41 (Daničić)

Velika je verovatnoća da nikada nisi čuo za ova dva čoveka. Oni spadaju u manje poznate 
Biblijske likove. U predivnim horovima, cara Davida, za slavljenje oni su postavljeni da hvale 
Gospoda. Eman i Jedutun su bili pod carevim autoritetom (vidi 1. Dnevnika 25:6). To je bukvalno 
bio njihov posao. A to je i tvoj posao! Ti si pod autoritetom Cara nad carevima koji ti zapoveda 
da „budeš zahvalan“, „prineseš Bogu žrtvu zahvalnu“, „da izađeš pred lice Njegovo sa hvalom“, 
„da sa hvalom uđeš na vrata Njegova“ i „u svakoj prilici zahvaljuješ, jer to je Božija volja za vas u 
Isusu Hristu.“ (Kološanima 3:15; Psalmi 50:14, 95:2, 100:4; 1. Solunjanima 5:18)
Judžin Piterson piše: „Pravi vernici su oni koje Duh Božiji vodi da rade u ovoj službi, ispunjavanju 
atmosfere Hristovim slavljenjem.“ (na temelju, Filipljanima 3:3) Da li si nekad toliko bio 
dotaknut da je iz tebe izletelo spontano slavljenje? Ništa nije uzbudljivije od toga. Nećeš znati 
šta propuštaš dok ne počneš da slaviš svog Tvorca celim svojim bićem. Pevaj, podiži svoje ruke, 
vapi, smej se, šta god...ako to radiš u duhu slavljenja, hvaljenja i zahvalnosti, Bog će uživati u 
tome. Pored toga, slavljenje vodi do boljeg fizičkog, emocionalnog i mentalnog zdravlja. Tvorac 
tvoje duše je vrhunski psiholog. On zna da slavljenje nije samo ispravno već je i terapeutsko 
sredstvo. Teško je biti zahvalan i istovremeno biti džangrizav, kritizerski nastrojen ili loše 
raspoložen.