Sedam Skevinih sinova (1)
17. mart petak

„Pa se ime Gospoda Isusa još više veličalo.“ Dela 19:17 (SSP)

Biblija kaže: „Gospod je činio izvanredna čuda preko Pavla, tako da su čak i maramice i delove 
njegove odeće stavljali na bolesnike, te bi ih bolest napuštala, a zli duhovi izlazili iz njih. A i neki 
Jevreji, koji su tumarali naokolo i isterivali zle duhove, pokušali su da prizovu ime Gospoda Isusa 
nad onima koji su bili opsednuti zlim dusima. Govorili su: „U ime Isusa koga Pavle navešćuje, 
zapovedam vam da izađete!“ To su činili sedam sinova nekog Skeve, jevrejskog vodećeg 
sveštenika. Zli duh im je odgovorio: „Znam Isusa, a i Pavla poznajem, ali ko ste vi?“ Čovek koji je 
bio opsednut zlim duhom skoči na njih i nadvlada ih, pa su goli i izranjavljeni pobegli iz te kuće. 
Sve stanovnike...obuzeo je strah kada su saznali za ovo, te se veličalo ime Gospoda Isusa.“ (st. 
11-17, NSP)
Ova priča treba da bude upozorenje onima koji razmišljaju: „Ako oni mogu to da urade, onda 
mogu i ja!“ Ne baš. Ako te Bog ne pozove i opremi da to uradiš, velika je verovatnoća da ćeš 
doživeti neuspeh! Bog ti ne daje silu da radiš ono što hoćeš, On ti daje silu da radiš ono što On 
hoće! Činjenica je, ti možeš delotvorno da koristiš ime Isus jedino: a) Kada ga prepoznaš kao 
svog Spasitelja i Gospoda. b) Kada imaš blizak odnos sa Njim. c) Kada se držiš Njegove reči i 
praktikuješ njene principe u tvom svakodnevnom životu. Kada to uradiš, svaki put kada koristiš 
ime Isus, ti si siguran i zaštićen autoritetom koji se nalazi u Njegovom imenu.