POKUŠAJ DA USPORIŠ (2)
20. septembar sreda

„Ko u Njega poveruje neće paničiti.“ Isaija 28:16 (NSP)

Svaki put kada pređeš na užurbano ponašanje ti svom telu šalješ signal za „vanredno stanje“.  A ono reaguje oslobađanjem hormona stresa adrenalina i kortizola koji te pripremaju da se  suočiš sa opasnošću. Telo ne pravi razliku između fizičke opasnosti, opasnosti od gubitka tvog  posla ili bilo kog drugog oblika stresa i pritiska. Ono samo zna da se mora preuzeti neka akcija  i da ti mora obezbediti snagu da bi se nosio sa tim. Naravno, to je dobra stvar ako se stvarno  nalaziš u fizičkoj opasnosti. Ali živeti sa telom koje je stalno u stanju pripravnosti je kao borba u  boks meču koji traje neprekidno. Pre ili kasnije, ti plaćaš cenu toga u obliku bolesti srca, čireva,  zaboravnosti i mnoštva drugih stanja. 

Šta je rešenje? S-V-P: Svesnost, Verovanje, Promena. Postani svestan tvog stalnog  ubrzanog režima i koju ulogu ti imaš svaki put kada se ubrzaš. Upitaj se: „Kako sam mogao ovo  da sprečim?“ Veruj da će ti Sveti Duh dati pobedu ako to zatražiš od Njega i počni da menjaš  svoje ponašanje. Promena – svesno se uspori. Govori sporije, kreći se sporije.

 „Užurbanost donosi gubitak.“ Zbog užurbanosti udvostručuje se rad, nezgode i druge stvari  što dovodi do gubljenja vremena. Pitanje: „Da li užurbano čitaš ovaj današnji tekst?“ Ako da,  ovo je poruka za tebe danas: pokušaj da izdvojiš duplo više vremena da pročitaš i razmišljaš  o onome što čitaš, i upitaj Boga: „Šta mi govoriš? Koje promene želiš da doneseš u moj život?  Na koje načine želiš da se poboljšam?“ Bog nije u žurbi, zato uspori i uskladi se sa Njegovim  tempom.