NIKAD NE POSTANI DAO KLIKE
25. februar nedelja

„Jer svi ste jedno u Hristu.” Galatima 3:28

Da postaneš i ostaneš deo klike, moraš odbaciti neke ljude. Ali, bolno je biti odbačen. David je to osetio: „Onaj koji sa mnom jede, okrenu se protiv mene.” (Psalam 41:9). Klike su grupe slabića koji nemaju hrabrost da budu drugačiji. Oni misle da dokle god su sa ljudima koji se ponašaju i misle isto kao oni, za njih neće biti ni iznenađenja niti potrebe za promenom. Sasvim je ljudski kada želiš ovakvu doslednost, ali ona sa sobom nosi opasnosti.

Klike na radnom mestu izazivaju razdor i stvaraju lošu atmosferu kod onih koji im ne pripadaju. U njima, ljudi se ne smatraju osobama, nego objektima koji su na strani „ove osobe” ili ”‘u onom fahu”. Klike se pretvaraju u centre ogovaranja, žarišta izdaja, afera, i izvore svakog mogućeg i nemogućeg nereda svojstvenog ljudima. Sotona nas iskušava sigurnošću „grupe” nastojeći da nam oduzme radost otkrivanja naših pojedinih darova i svrha i onesposobi nas da vršimo Božiju volju.

Ako si u klici, izbavi se odatle što brže možeš! Odbaci pritisak da se podvrgneš tiraniji grupnog mišljenja. Jer te ovakav mentalitet može navesti da uradiš stvari koje nisi ni sanjao da ćeš uraditi - bilo da spuštaš vlastite principe ili prećutno odobravaš ovu grupu koja napada nekoga. Možda ćeš biti zastrašen odbacivanjem od ove grupe ako se zauzmeš za nešto ispravno. U klikama se neguju rasizam, seksizam, diskriminacija zbog godina i druga pristrasna ponašanja. One dobijaju na snazi time što odbacuju sve one koji su drugačiji. I kako god da okreneš ovo ponašanje, to je predrasuda! Ti si Božije dete – ni manje ni više nego tvoji saradnici ili ostali članovi crkve - i trebalo bi da se dobro ophodiš prema njima.