KAKO STOJIŠ S TVOJIM DAVANJEM?
18. maj subota

„…neka svako od vas odvaja na stranu i štedi koliko može.“ 1 Korinćanima 16:2

Isus je rekao: „Dakle, ako niste bili pouzdani u zemaljskom bogatstvu… ko će vam poveriti pravo bogatstvo?“ (Luka 16:11). Drugim rečima, ako Mu nisi veran u svojim finansijama, On ti neće poveriti veće blagoslove. A šta to znači biti veran u svojim finansijama? Pavle piše: „Svakog prvog dana u nedelji neka svako od vas odvaja na stranu i štedi koliko može, da se novac ne bi sakupljao kad ja dođem.“ To se odnosi na tri stvari:

1) Redovno davanje. Naglašavamo izraz „svakog prvog dana u nedelji“. To znači sistematsko, a ne sporadično davanje. Nije ono, „danas se dobro osećam, pa ću zato rado dati Bogu.“ Ako se tako odnosiš prema tvom stanodavcu ili banci kod koje imaš kredit, ubrzo ćeš ostati bez stana! Tvoje davanje ne bi trebalo da je vođeno nekakvim impulsom, nego predanošću da budeš poslušan Božijoj reči. 2) Planirano davanje. „…neka svako od vas odvaja na stranu i štedi koliko može“ (1 Korinćanima 16:2). Ako si u braku, onda prvo sedi sa svojim supružnikom da dogovorite iznos koji biste svake nedelje davali za Božiju stvar jer On tako želi. Jer ako ne planiraš, onda ćeš postati nedosledni davalac. 3) Proporcionalno davanje, odnosno, neka iznos davanja zavisi od toga koliko ti je Gospod pomogao da zaradiš. Ako ti je Gospod omogućio veći finansijski blagoslov, onda imaj slobodu da uvećaš iznos tvog-vašeg davanja.

Zaključak: na tebi je da Bogu praktično uzvratiš jednim procentom onoga što ti je On omogućio da stekneš. Kada tako postupaš, On obećava da će na tebe izlivati obilje svoje blagodati (vidi, Malahija 3:10 i 2 Korinćanima 9:6-10).